22 april, 2024

Fly av Cilla Naumann

Klicka på bilden för att komma till Bokus!

Tänk dig en plats där alla är jämställda, där alla bor i likvärdiga hus med bra näringsriktig mat gratis (eller till lågt pris). Tänk dig att denna plats ligger isolerad på en udde där det krävs rigorösa undersökningar och förhör innan du släpps in och får asyl. Här lever du i fred och utan konflikter, med trevliga värdshus och naturupplevelser. Låter rätt trevligt va? Ja, det kan man ju tro inledningsvis i alla fall…

Fly av Cilla Naumann handlar om just denna namnlösa och placeringslösa plats. Det är väldigt svårt att lista ut vart den finns i världen men någonstans vid ”den stora oceanen” där de inte pratar engelska till vardags men ändå inom den europeiska unionen. Boken handlar om tre personer, vars liv vävs samman där denna utopiska stad bryter samman. Marianne, som anställs som handläggare av de flyktingar som kommer till platsen. Willy, minister och en del av staben som tar alla beslut samt Leila som är tolk och arbetar nära Marianne.

Boken är indelad i tre delar, där dessa personer har en varsin del. Marianne som lämnat sin vanliga tillvaro efter en skilsmässa, där ex-maken utmanövrerar henne som mamma till hennes dotter. Hon tar en juristexamen de veckor hon är ensam hemma och lockas av den idealiska utopin som målas upp av projektansvariga. Hon tar särskilt intresse av en papperslös flykting, Rose, som ingen lyckas lista ut varifrån hon kommer. Hon pratar ett språk som är helt okänt, men är i själva verket utsänd för att testa säkerheten. Willy är ministern som inser att han måste bosätta sig på platsen, men som också blir djupt förälskad i Marianne. Han är djupt bekymrad över projektets sönderfallande, över de fartyg med flyktingar som försöker ta sig in på områden men blir sänkta. Och så Leila, tolken som också är utsänd för att testa säkerheten eller spionera. Hon rapporterar hem om alla konstiga detaljer och blir vän med Marianne.

Ja, det är en komplicerad bok. Korthugget skriven på ett sätt som retar mig, men samtidigt måste jag ju läsa ut den. Den är spännande, även om man redan från början inser att det är dödsdömt. Men visst blir jag lite nyfiken på Cilla Naumanns övriga böcker, hon har en intressant stil!

Betyg: 3 av 5 | Genre: Roman | ISBN: 9789100110178 | Sidor: 318

På en vacker men avlägsen halvö, en välbevakad enklav i unionen,inleds ett försök att lösa ett av Europas stora problem. Här har man låtit byggaett litet mönstersamhälle där de nyanlända samlas upp innan de slussas vidare till medlemsländerna efter rigorösa kontroller; de som saknar giltiga papper skickas obönhörligen tillbaka.

Till denna plats anländer romanens tre huvudpersoner- Marianne, Willy och Leila -av olika skäl. Marianne, frånskild jurist som lockats av projektets lovvärda målsättning, har fått arbete som handläggare, ett arbete som honblir djupt engagerad i. Willy,minister i sitt hemlands regering, har utsetts till högsta chef för anläggningen och insett att han för trovärdighetens skull måste bosätta sig på platsen. Leila, som behärskar tre språk, har anställts som tolk men är i själva verket där av helt andra skäl som bara några få känner till.Mellan Marianne och Leila uppstår en nära vänskap, och Mariannes förhållande till Willy utvecklas till en kärlekshistoria som måste döljas för omgivningen.

Dessa tre människors liv och röster flätas samman till en fängslande berättelse där det är uppenbart att varje ytterligare vittne omkullkastar handlingen och där frågan om hur det kunde hända återstår för omvärlden att söka svaret på.

Fly, som är Cilla Naumanns sjätte roman, kan ses som en kuslig framtidsvision eller en skrämmande beskrivning av det som redan är verklighet: ett spel mellan oss innanför gränserna och dem utanför. Ur denna skildring av rädsla och korrumperad makt växer också dramat om de tre huvudpersonernas vänskap, kärlek och lojalitet.