Läkemedelsverket har i dagarna kommit med en rapport angående solskyddskrämer på marknaden. My Child Stockholm AB, Barrie Bassie är den enda kräm som fått totalt saluförbud. Du kan läsa en sammanfattande artikel här på Expressen.

Hela listan finns längst bak i rapporten, hela rapporten hittar du här!

Läkemedelsverkets inspektioner visar på bristande kunskap om gällande bestämmelser och rekommendationer för solskyddsmedel hos flera av de företag som ansvarar för sådana produkter på den svenska marknaden. Av de kontrollerade produkterna hade 79 % allvarliga brister, som gällde produkternas effektbevisning, märkning och/eller innehåll. Exempelvis hade 36 % av produkterna inte testats för sitt skydd mot UVA-strålning, dvs. man hade inte visat att de gav något skydd mot denna typ av strålning. Produkternas skydd mot UVB-strålning var däremot bättre utrett, men trots det saknade 24 % av produkterna helt sådana testresultat.

De allvarliga bristerna har efter inspektionerna korrigerats hos tolv av produkterna. Företagen har t.ex. utfört de tester som saknats. Resterande produkter med allvarliga brister har frivilligt tagits bort från marknaden, bortsett från en produkt som belagts med saluförbud.

Tillsynsprojektet visade att 23 av 53 kontrollerade produkter (43 %) uppfyllde de krav som kontrollerats medan 30 stycken (57 %) inte uppfyllde kraven och därför har tagits bort frivilligt från marknaden eller i ett fall belagts med saluförbud. Läkemedelsverket konstaterar att kunskapen om gällande bestämmelser för solskyddsprodukters effektbevisning varit ganska låg hos flertalet företag och att de inte känt till EU-kommissionens solskyddsrekommendation tillräckligt väl. Tillsynsprojektet har bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser för solskyddsprodukter hos de företag som ingick i projektet. För konsumenterna har projektet inneburit att solskyddsprodukter med osäker skyddseffekt, otydliga användarinstruktioner eller felaktig marknadsföring har förbättrats eller tagits bort från den svenska marknaden.

Okategoriserade
  1. Mycket intressant läsning, tack för att du uppmärksammade det, själv hade jag kanske missat undersökningen då jag oftast inte läser expressen. De solskydd jag brukar använda fanns dock inte med och det var ju lite tråkigt men jag får väl ta det som att det inte är någon fara med dem.
    .-= » Tinas senaste inlägg: Dagens smink! =-.

Comments are closed.